Софтуер

example graphicФирмата предлага проектиране, разработка и внедряване на информационни системи по поръчка на клиента. Системите могат да бъдат както Web , така и Desktop базирани, в зависимост от нуждите на клиента.

 

Стандартни продукти: Информационна система Комфорт, включваща следните модули:

Счетоводна система

Тип Приложен софтуер

Име Комфорт - Счетоводство

Програмен модул за обслужване на двустранно счетоводство. Работи под Windows XP/7 . Поддържа се автоматична връзка с модулите КЛИЕНТИ и СКЛАД посредством не осчетоводени документи.

 

Предназначение:

  • За 1 работно място
  • Работа в мрежа до 5 работни места
  • Работа в мрежа с повече от 5 работни места

Предназначение

Основната цел на системата е дa облекчи работата на счетоводния отдел на фирмата при управление на финансите й, продукция, складови наличности, ДМА, разплащане с доставчици и клиенти, използувайки системата на двойно счетоводство. На потребителя се дава възможност да си конструира гъвкава структура на сметкоплана с до три нива на аналитичност, да изчислява брутна и чиста печалба, лихви, задължения на клиенти, валутни курсове, план за амортизации на ДМА. Всички отчети за принтер могат да бъдат прехвърляни в формат на MS Excel и MS Word.

 

Използване

Системата предлага два начина за обработка на документи. Първият предлага въвеждане на документи от вече готов първичен документ, като фактура или ордер. При втория – потребителят генерира чрез системата документи и автоматично ги осчетоводява и разпечатва документ. Използване на първичен документ. Основният екран за въвеждане е показан по-долу. Потребителят може да въведе всичката необходима информация за документа, вида на сделката и контрагента. ДДС се изчислява автоматично и системата генерира необходимите операции, ако е нужно.

Системата поддържа два начина на осчетоводяване – веднага или след време. Във втория случай потребителя може да въвежда документи, които ще се осчетоводят в по-късен момент, като това може да стане по единично или в пакет от избрани документи.

Системата позволява на потребителя да разпечатва на принтер и да разглежда на екран множество отчети. Отчетите мога да бъдат синтетични, аналитични или хронологични.

Информацията, показвана или разпечатвана, може да бъде подредена по множество начина. Системата предлага почти всички възможни функции за избор на различна подредба.

Използуването на Windows технологията предоставя възможност на потребителя да вижда едновременно на екран множество справки.

Модулът поддържа и функции, необходими за бюджетни организации. Потребителя може да си въвежда параграфи и точки подобно на сметкоплан и след това при въвеждане на документ с една операция да разнесе информацията по сметките и параграфите. Предлагат се и всички необходими отчети за параграфи и точки. На фигурата горе е показан интерфейса за преглед и сторниране на документи.

Фирмата предлага освен Счетоводна система , също така Складова система, Система за фактуриране, Модул за ресторанти и модул производство.